نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی تجهیزات آزمایشگاه فیزیک و فناوری های ساختمان

معرفی تجهیزات آزمایشگاه فیزیک و فناوری های ساختمان


دستگاه استرس سنج حرارتی مدل TES-1369b با قابلیت سنجش تمام متغیر های آسایش و استرس حرارتی از جمله دمای تر و خشک،  جریان هوا و دمای متوسط تابشی

ترمومتر دیتالاگر 4 کاناله مدل TES-1384 با قابلیت ثبت طولانی مدت دما به طور همزمان در 4 نقطه

ترمورطوبت سنج دیتا لاگر مدل TES-1365

نورسنج (لوکس متر) دیتا لاگر مدل TES-1339R

سولار پاورمتر دیتا لاگرمدل TES-132

فلومتر باد، دما و رلاوبت سنج دیتالاگر مدل MIC 98658

ترمومترلیزری مدل TES-1327 K با امکان اتصال پراب سیمی