نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

معرفی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی


به استحضار پژوهشگران گرامی می رساند، تمامی آزمایشگاه های پژوهشی در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و شرکت های خصوصی در سراسر کشور می توانند عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی شوند.

لینک ثبت نام  و مشاهده موشن گرافی:   https://labsnet.ir/page/3732