نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نحوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی

نحوه استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی


آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد با دارا بودن دستگاه های پیشرفته و دقیق، نظیر انواع دستگاه های آنالیز طیف سنجی، آنالیز عنصری، آنالیز حرارتی و کروماتوگرافی، آماده ارائه خدمات پژوهشی می باشد. این خدمات شامل اندازهگیری، تجزیه و تحلیل نتایج داده های تجربی به دست آمده، مشاوره در ارتباط با آنالیز نمونه ها و انجام آنالیز طرح های تحقیقاتی و تأمین برخی امکانات و تجهیزات مکمل برای پژوهشگران و محققین دانشگاه ها و صنایع سراسر کشور می باشد.

پژوهشگر گرامی، برای استفاده از خدمات و تجهیزات موجود در آزمایشگاه مرکزی دانشگاه فرم استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی را دانلود و تکمیل نموده و به دفتر آزمایشگاه مرکزی تحویل نمایید.