نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نصب و راه اندازی دستگاه اسپری پایلوریزیز

نصب و راه اندازی دستگاه اسپری پایلوریزیز


نصب و راه اندازی دستگاه اسپری پایلوریزیز

دستگاه اسپری پایلوریزیز با حضور آقای دکتر خرمی مسئول فنی آزمایشگاه نانوفناوری در محل آزمایشگاه مرکزی توسط شرکت نانوفناوران نصب و راه اندازی گردید. 

به گفته آقای دکتر خرمی از این دستگاه برای ساخت لایه های نازک استفاده می شود.