نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوستن آزمایشگاه مرکزی به شبکه فناوری های راهبردی

بعد از تلاش برای راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و آماده بکار شدن تجهیزات این واحد، حال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد در حال پیوستن به شبکه فناوری های راهبردی می باشد.