نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیوستن آزمایشگاه مرکزی به شبکه فناوری های راهبردی

پیوستن آزمایشگاه مرکزی به شبکه فناوری های راهبردی


بعد از تلاش برای راه اندازی آزمایشگاه مرکزی و آماده بکار شدن تجهیزات این واحد، حال آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد در حال پیوستن به شبکه فناوری های راهبردی می باشد.