نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ژنراتور آلتراسونیک

ژنراتور آلتراسونیک


ژنراتور التراسونیک

دستگاهی که انرژی الکتریکی را برای قدرت فرستنده های اولتراسونیک فراهم می کند، به عنوان ژنراتور اولتراسونیک شناخته می شود. اساسا ژنراتور اولتراسونیک انرژی الکتریکی را که از خط برق به انرژی الکتریکی دریافت می کند، با فرکانس، ولتاژ و نیروی قدرت مناسب به قدرت یا "درایو" مبدل های اولتراسونیک تبدیل می کند.

ژنراتور اولتراسوند نام رانندگی سونوگرافی، منبع تغذیه، جعبه های الکترونیکی، جعبه کنترل بخش مهمی از سیستم اولتراسونیک قدرت بالا است. تابع اصلی به تولید بالا جریان متناوب برق و فرکانس بالا، درایو مبدل اولتراسونیک است.