نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام اول مسابقات کسب و کار

کسب مقام اول مسابقات کسب و کار درون دانشگاهی توسط دانشجویان(آقای امیر حسین حیدری و خانم فاطمه قاسمی) آزمایشگاه محیط زیست و انرژی به راهنمایی دکتر حسین دلاوری امرئی با ایده پرورش میکروجلبک ها