نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کوره باکس آزمایشگاهی

کوره باکس آزمایشگاهی


کوره باکس آزمایشگاهی

Model: F2L 1500

قابلیت ها 

کوره دمایی 1500
دارای قابلیت برنامه ریزی
سیستم کنترل دما بصورت PID و FUUZY Logic
دقت کنترل دما کمتر از ±0.2ºC