نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست

گزارش بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط زیست


 

گزارش بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بجنورد

زمان

23 الی 25 تیرماه 1397

مدعوین

آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد (رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان و دبیر کارگروه HSE شاعای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و خانم مهندس هدی دانشور (کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان)

اهداف

 • آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی
 • بررسی نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بجنورد
 • تهیه گزارش از وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی
 • تهیه سناریوی مناسب جهت ارتقای وضعیت ایمنی
 • مشاوره بر اجرای سناریوی پیشنهادشده طبق زمان‌بندی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد

نقاط قوت

 • آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد و آشنایی با مسائل ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها با بازدید از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
 • برنامه‌ریزی به‌منظور افزایش همکاری آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان
 • انتقال تجربیات آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد (رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان و دبیر کارگروه شاعای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) در بحث HSE و مدیریتی به کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد
 • برگزاری کارگاه آموزشی استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به مدت 8 ساعت
 • بازدید از تمام آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بجنورد و ارزیابی ایمنی، سلامت و محیط‌زیست هریک از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها
 • بررسی نقاط قوت و ضعف آزمایشگاه مرکزی برای افزایش کیفیت خدمات‌رسانی
 • ارائه راه‌کارهای افزایش ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها

شرکت‌کنندگان در کارگاه آموزشی استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست

درمجموع 32 نفر در کارگاه شرکت نمودند. افراد شرکت‌کننده در کارگاه آموزشی به‌قرار ذیل است:

 • کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد
 • مسئولین فنی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی آزمایشگاه مرکزی
 • کارمندان دانشگاه بجنورد
 • نمایندگان دانشگاه‌های استان در حوزه آزمایشگاهی و کارگاهی

توضیحات گزارش

گزارش روز اول (23/04/97):

اهداف:

 • بررسی نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بجنورد
 • تهیه گزارش از وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی

در روز اول حضور آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد (رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان و دبیر کارگروه HSE  شاعای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و خانم مهندس هدی دانشور (کارشناس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان) در دانشگاه بجنورد، به همراه آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی (سرپرست آزمایشگاه مرکزی) و جمعی از کارشناسان آزمایشگاهی دانشگاه بجنورد، به‌منظور بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی از مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 4 (سوله عمران)، مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 1 (آزمایشگاه مرکزی) و مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 5 (کارگاه جوشکاری و کارگاه برق) بازدید نمودند و به نقاط قوت و ضعف هریک از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست پرداختند.

گزارش روز دوم (24/04/97):

اهداف:

 • آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی
 • بررسی نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه بجنورد
 • تهیه گزارش از وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی

در روز دوم جلسه اول کارگاه آموزشی استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به مدت 4 ساعت از ساعت 8:30 الی 12:30 برای کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد، کارمندان دانشگاه و همچنین کارشناسان و کارمندان برخی دانشگاه‌های استان ازجمله (دانشگاه کوثر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان و دانشگاه‌های تابعه ، جهاد دانشگاهی استان  و موسسه آموزش عالی اشراق) با تدریس آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد برگزار شد. بعد از برگزاری کارگاه آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد به همراه آقای دکتر ابراهیم محمدی رازی (سرپرست آزمایشگاه مرکزی) و جمعی از کارشناسان آزمایشگاهی دانشگاه بجنورد، به‌منظور بررسی اولیه استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست و تهیه گزارش از وضعیت ایمنی آزمایشگاهی و کارگاهی از مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 2 (سوله فضا کار 1)، مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 3 (سوله برق) و کارگاه‌های دانشکده هنر بازدید نمودند و به نقاط قوت و ضعف هریک از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها در بحث ایمنی، سلامت و محیط‌زیست پرداختند.

گزارش روز سوم (25/04/97):

اهداف:

 • آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی

در روز سوم جلسه دوم کارگاه آموزشی استقرار نظام ایمنی، سلامت و محیط‌زیست در آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها به مدت 4 ساعت از ساعت 8:30 الی 12:30 برای کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی دانشگاه بجنورد، کارمندان دانشگاه و همچنین کارشناسان و کارمندان برخی دانشگاه‌های استان ازجمله (دانشگاه کوثر، دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان و دانشگاه‌های تابعه، جهاد دانشگاهی استان و موسسه آموزش عالی اشراق) با تدریس آقای دکتر محمدحسین رسولی فرد برگزار شد. در پایان از تمام شرکت‌کنندگان در کارگاه آزمون گرفته شد. در صورت کسب نمره قبولی به شرکت‌کنندگان از طرف آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد و دانشگاه زنجان گواهی حضور و موفقیت در کارگاه تقدیم خواهد شد.

 

روز اول: بازدید از مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 4 (سوله عمران)، مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 1 (آزمایشگاه مرکزی) و مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 5 (کارگاه جوشکاری و کارگاه برق)

   

روز دوم: آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی و بازدید از مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 2 (سوله فضا کار 1)، مجتمع آزمایشگاهی و کارگاهی شماره 3 (سوله برق) و کارگاه‌های دانشکده هنر

 

 

روز سوم: آموزش کارشناسان آزمایشگاهی و کارگاهی و برگزاری آزمون از مباحث تدریس‌شده