نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

LCR meter

LCR meter


LCR meter

Model: GW Instek LCR-916

قابلیت ها 

تست قطعه در چهار فرکانس متفاوت
تشخیص قطعه تحت تست بصورت اتوماتیک
توانائی مرتب کردن قطعات بر اساس مقادیر
قابلیت اندازه گیری مقاومت سری و موازی معادل
قابلیت اندازه گیری بصورت دو سیمه و پنج سیمه
دارای پورت USB برای اتصال به کامپیوتر
LCR متر سری LCR - 900 قابلیت اندازه گیری کمیت های L, C, R, D, Q, ESR, θ, DCR در چهار فرکانس تا فرکانس حداکثر ( 100KHZ ) در مدل LCR-916 را دارد. کمیت های اندازه گیری شده در دو ردیف بر روی LCD دستگاه نمایش داده می شود. در ردیف اول مقادیر L, C, R و در ردیف دوم کمیت های D, Q, ESR نشان داده می شوند.