نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

MULTI - RANGE DC POWER SUPPLY

MULTI - RANGE DC POWER SUPPLY


MULTI - RANGE DC POWER SUPPLY

 GW INSTEK PSW 80-27

قابلیت ها

سرعت نمونه برداری  5GS/S  

ولتاژ 800v/250v/160v/80v

توان خروجی  1080W ≈ 360W

مناسب برای باتری و صنعت

رابط استاندارد LAN، USB و رابط کنترل آنالوگ