درباره آزمایشگاه تحقیقاتی HPLC

آزمایشگاه   HPLC

آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد اقدام به خرید و راه اندازی دستگاه HPLC کرده است. دستگاه مذکور یکی از مهمترین تجهیزات حوزه کروماتوگرافی مایع است که به عنوان ابزاری دقیق و قدرتمند جهت تجزیه کمی مواد دارویی، شیمیایی، تجزیه پروتئین‌ها و اسیدهای نوکلئیک کاربرد دارد.

در پایان خاطر نشان می‌شود، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه بجنورد، آماده دریافت نمونه برای آنالیز با دستگاه فوق می‌باشد.

 

 

اخبار و اطلاعیه ها